http://danielepezzoli.it/

שלמה הומו כוס אל אומו 

 

סקס ישראלי יופי של טיל


מחלות מין ידועות


תמונה של כוס שוקו


בחורה ערומה בכותל לא מצונזר


דפי צביעה נערות


ילד דחוי | להשיב דבר אל ייעודו "9.99 $", קופרודוקציה ישראלית-אוסטרלית דוברת אנגלית, עושה לסיפורים של קרת הזרה המוכיחה כי הם תופסים מהות שהיא גדולה ומופשטת יותר ממשפטים מגה-ישראליים כמו "שלמה הומו כוס אל אומו". ובכל זאת, הסרט מעורר געגוע למסמרים הלשוניים

"חובזה": ניסוי מעניין באתגר קרת - לוח הצגות - הארץ שלמה הומו כוס אל אומו להקת מוקיונים. "חובזה" מכללת סמינר הקיבוצים (צילום: נופר בלכנר) הסיפור השני, "שלמה הומו כוס־אל־אומו", חלש יותר.

צנורות – ויקיפדיה שלמה הומו כוס אל אומו שלמה הומו כוס אל אומו‬‎ - YouTube. ראיון ברדיו ברכה גולשת "סוסיקו" קרת בבמה חדשה. Etgarkeret.com by Etgar Keret is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

מילים יכולות להרוג: שהשואה הפכה לצחוקים וכיף. שלמה הומו כוס אל אומו הקהל מעדיף לקבל את הקלאסיקה - את שלמה הומו כוס אל אומו, את החייל האומלל מ"עץ שסק" ואת מירי שדוחפת אצבעות לכוס. הוא פחות עורג לדמויות כמו ורד מהסיפור החדש "במבה". כשקוראים את "תקלה בקצה הגלקסיה", לא מרגישים בהבדל גדול מדי

חומות של שרירותיות: על הספר "תקלה בקצה … מאז התבגרתי במעט, ואורי, זיכרונו לברכה, איננו איתנו. השתנתי מאז במידה רבה, לעיתים אף בצורה חדה.

ביקורת ספר: "תקלה בקצה הגלקסיה" של אתגר קרת - … שלמה הומו כוס אל אומו לפני כשנה החלפתי מרצה בקורס "סדר דין אזרחי". בכדי לשבור את הקרח, פתחתי את ההרצאה בסיפור המפורסם של אתגר קרת "שלמה הומו כוס אל אומו" (מתוך ספרו "צנורות").

"9.99 $" מוכיח כי אתגר קרת עובד גם במסך הגדול - … הספר כולל 56 סיפורים קצרים ובהם הסיפורים: "יומולדת", "כוכי", "צפירה" ו"דבק מטורף" המשקפים ומבטאים את ההווי הישראלי, החל מיום השואה ועד איומים עקב הלשנה.

מילים יכולות להרוג: נובמבר 2014 לפני כשנה החלפתי מרצה בקורס "סדר דין אזרחי". בכדי לשבור את הקרח, פתחתי את ההרצאה בסיפור המפורסם של אתגר קרת "שלמה הומו כוס אל אומו" (מתוך ספרו "צנורות").

צוותא תל אביב - מרכז לאירועי תרבות ואומנות - חובזה שאל אותה שלמה הומו כוס אל-אומו. "מאיפה אני צריכה לדעת," משכה המורה בכתפיה השמוטות, "אני בסך-הכל מורה מחליפה". "מאיפה אני צריכה לדעת," משכה המורה בכתפיה השמוטות, "אני בסך-הכל מורה מחליפה".

נובמבר | 2018 | אין שני לו באחת הפעולות בתנועה כשהיינו ביב המדריכה הביאה לנו סיפור של אתגר קרת שנקרא שלמה הומו כוס-אל אומו.

להשיב דבר אל ייעודו | ליאור לויתן שלמה הומו כוס אל אומו לפני כשנה החלפתי מרצה בקורס "סדר דין אזרחי". בכדי לשבור את הקרח, פתחתי את ההרצאה בסיפור המפורסם של אתגר קרת "שלמה הומו כוס אל אומו" (מתוך ספרו "צנורות").

צנורות – ויקיפדיה שלמה הומו כוס אל אומו המורה המחליפה אמרה לכולם להסתדר בזוגות. ורק שלמה הומו כוס אל-אומו נשאר לבד. "אני אהיה הבת זוג שלך", אמרה המורה המחליפה ונתנה לו יד.

Etgar Keret — עברית (Hebrew) שלמה הומו כוס אל אומו כמו בספריו הקודמים, גם רבים מן הסיפורים ב"תקלה בקצה הגלקסיה" של אתגר קרת, מבקשים לפרוע את הסדר של המציאות, משקפים את החיים כשרירותיים וחסרי פשר.